KNJV

De KNJV is deskundig op het gebied van jacht, jachthonden en fauna- beheer. Zij behartigt de belangen van wildbeheereenheden en leden. Een wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband van jacht- houders die gezamenlijk het beheer voeren over een gebied ter grootte van 5.000 tot 25.000 hectare.

De KNJV is een landelijke organisatie en telt ongeveer 21.000 leden. Zij verricht onderzoek naar de ontwikkeling van de wildstand en geeft adviezen aan de wildbeheer-eenheden (WBEs) voor het beheer van diersoorten en hun leefomgeving. Verder organiseert de KNJV opleidingen voor jachthonden en stimuleert ze haar leden om deel te nemen aan oefendagen voor het jachtschieten. De Nederlandse Jager, het vakblad van de KNJV, valt 24 keer per jaar bij alle leden in de bus. De KNJV werkt in het faunabeheer onder andere samen met Natuur- monumenten, Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, de Provinciale Landschappen en LTO Nederland. In haar werkwijze staat centraal het streven naar een duurzame en pluriforme fauna (biodiversiteit), waarbij een verstandig gebruik van de fauna (wise use) mogelijk is.

De Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) verzorgt samen met Koninklijke PBNA de opleiding voor het KNJV - PBNA Jachtexamen. De SJN is voortgekomen uit de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) en is het oudste en meest ervaren opleidingsinstituut op dit gebied. PBNA beschikt over tachtig jaar ervaring en deskundigheid in het ontwikkelen van lesmateriaal en staat garant voor een optimale theoretische vakopleiding. Dit komt tot uitdrukking in de resultaten die de cursisten op het examen behalen. Die liggen aanmerkelijk hoger dan bij andere opleidingen voor de jacht. De KNJV - PBNA Jachtcursus vormt de basis, die in de eerste plaats van belang is voor elke aspirant-jager. Maar ook mensen die door hun beroep of hobby te maken hebben met wild, fauna en natuurbeheer zullen deze cursus interessant vinden en kennismaken met een zeer praktijkgerichte en actieve visie op het natuurbeheer in Nederland. Om aan de KNJV - PBNA Jachtcursus te kunnen deelnemen, worden geen specifieke eisen ten aanzien van uw vooropleiding gesteld.

De Jachtcursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Beide delen sluiten nauw op elkaar aan. In het theoretische gedeelte gaat het in de eerste plaats om de basiskennis die noodzakelijk is om op een verantwoorde manier deel te kunnen nemen aan de jacht. In het praktijkgedeelte wordt ruim aandacht besteed aan het vaardig, maar bovenal veilig omgaan met een vuurwapen. Een in heldere taal geschreven cursusboek met duidelijke illustraties, waarvan vele in kleur, vormt de basis van de cursus. Het cursusmateriaal ontvangt U in een fraai uitgevoerde opbergmap.

KNJV
Postbus 1165
3800 BD AMERSFOORT
Tel 033 4619841
Fax 033 4651355
E-mail: knjv@wxs.nl